Worldline

 

wordline

Genomineerd in de categorie: Outsourcing & Services Benelux

Betaaloplossingen voor elk kanaal

Naast fysieke terminals is Worldline gerenommeerd om hun virtuele betaaloplossingen. De internationale speler en Europese marktleider biedt handelaren alle diensten om zakelijke transacties te vereenvoudigen zowel op het internet als mobiel. Omnichannel aanwezigheid is immers belangrijker dan ooit.

Tim Fransen is verantwoordelijk voor Go-To-Market Management van alles wat te maken heeft met diensten gericht aan handelaren. “We willen bij Worldline altijd een stapje voor zijn. Worldline wilt de totale ontzorging van de handelaar voor al zijn betaaldiensten garanderen. Daarom denken we mee met de klant en vereenvoudigen we voor hen het betalingsproces.”

De betaaloplossingen van Worldline bestaan uit softwarepakketten die beveiligde betalingen garanderen. Zo bestaat er Sips, de online betaalpagina, maar sinds kort ook een gestroomlijnde mobiele versie: Sips Direct Mode. “Mobiele handel wint voortdurend aan belang. Dat vangen we op met Sips Direct Mode. Die technologie zorgt er tijdens mobiele betalingen voor dat de gebruiker niet wordt opgeschrikt door een betaalpagina, maar omgeleid wordt naar de Bancontact-app of de app van de bank. Na de betaling wordt de gebruiker weer naar de app van de handelaar geloodst. Zonder een aparte betaalpagina wordt het conversiepercentage beschermd, want consumenten haken zo minder snel af.”

Mobiele oplossingen herbekeken

Op de Shopping Innovation-beurs werd Sips Direct Mode werd gebruikt door Ordr, een platform dat toelaat om snel en makkelijk cateringbestellingen te plaatsen. Consumenten konden via de mobiele Ordr-app hun lunch bestellen en meteen betalen met de Bancontact-app via de Sip Direct Mode-technologie. Daarna kon de bestelling afgehaald worden aan de cateringstand waardoor de consument tijd en moeite bespaarde. Daarnaast werkt ook Powerdale met Sips Direct Mode. Powerdale biedt hard- en software inzake laadpalen voor elektrische wagens. Als mensen zo’n laadpaal hebben, kunnen die via Powerdale deze ter beschikking stellen aan derden die voor de energie betalen via een QR-code.

Worldlines digitale oplossingen beperken bovendien zich niet tot e-commerce. Met SmartPay wordt het bijvoorbeeld mogelijk om via een mobiel toestel in een fysieke winkel betalen. Handelaars kunnen met SmartPay een QR-code genereren op de betaalterminal, die de consument kan scannen om vervolgens simpelweg te betalen via de Bancontact-app.

Het belang van omnichannel

“Wij willen alle oplossingen aanreiken om handelaren te ondersteunen in het omnichannel-verhaal. Bijvoorbeeld kan een klant op de bus met zijn smartphone een trui op het internet opzoeken, maar besluiten om de trui toch eerst in levenden lijve te inspecteren en dan nog te beslissen of hij in de fysieke winkel, dan wel de webshop koopt. Uiteindelijk is het namelijk de consument die beslist waar en wanneer hij een aankoop doet. Vandaar willen we een volledig aanbod aan oplossingen aanreiken, ongeacht de omgeving: smartphone, winkel of online. We merken dat handelaars daar meer en meer op inzetten en daarom willen ook wij inspelen op de convergentie tussen die verschillende kanalen.”


wordline

Nominé dans la catégorie: Outsourcing & Services Benelux

Solutions de paiement de tous types

En plus de ses terminaux physiques, Worldline est bien connu pour ses solutions de paiement électroniques. Cet acteur international et leader du marché en Europe offre aux commerçants tous les services nécessaires pour simplifier les transactions par internet ou par mobile. Sa présence sur tous les canaux est plus importante que jamais.

Tim Fransen est responsable du Go-To-Market Management, à savoir tout ce qui concerne les services destinés aux commerçants. «Chez Worldline, nous tenons à garder une longueur d’avance. Worldline souhaite libérer complètement le commerçant de la charge des paiements et des transactions. C’est pourquoi nous réfléchissons avec le client pour savoir comment simplifier le processus de paiement.»

Les solutions de paiement de Worldline sont constituées de logiciels garantissant des transactions sécurisées. Sa passerelle Sips, par exemple, est une page de paiement en ligne. Une version simplifiée pour mobile vient de sortir: Sips Direct Mode. «Les transactions par mobile gagnent sans cesse du terrain. C’est pourquoi nous proposons Sips Direct Mode. Cette technologie évite d’effrayer le client sur mobile avec une page de paiement et l’amène sur l’application Bancontact ou l’application de la banque. Après le paiement, l’utilisateur est redirigé vers l’appli du commerçant. L’absence de page de paiement spéciale protège le taux de conversion car les consommateurs décrochent moins vite.»

Solutions mobiles revues et corrigées

Lors du salon Shopping Innovation, Sips Direct Mode a été utilisé par Ordr, une plateforme permettant de passer rapidement et facilement des commandes de restauration. Les consommateurs pouvaient commander leur lunch avec l’appli mobile Ordr et le payer directement avec l’appli Bancontact grâce à la technologie Sip Direct Mode. Le consommateur n’avait plus qu’à récupérer sa commande au stand de restauration sans perdre de temps. Powerdale fonctionne également avec Sips Direct Mode. Powerdale propose du matériel et des logiciels pour bornes de chargement de voitures électriques. Les détenteurs d’une telle borne peuvent utiliser Powerdale pour la mettre à disposition de tiers qui paient l’énergie à l’aide d’un code QR.

Les solutions numériques de Worldline ne se limitent pas à l’e-commerce. SmartPay permet, par exemple, de payer avec un mobile dans un magasin réel. Les commerçants utilisent SmartPay pour générer un code QR sur le terminal de paiement que le consommateur scanne pour payer ensuite avec l’application Bancontact.

Compatibilité multicanal cruciale

«Nous tenons à proposer des solutions permettant aux commerçants de faire face à l’ensemble des canaux de paiements. Exemple: dans le bus, un client peut rechercher un pull sur internet avec son smartphone puis aller l’essayer en magasin avant de décider s’il l’achète dans le magasin physique ou sur internet. Après tout, c’est le consommateur qui décide où et quand il fait un achat. C’est pourquoi nous souhaitons offrir un éventail de solutions complet, indépendant de l’environnement: smartphone, magasin ou internet. Nous avons remarqué que les commerçants misaient de plus en plus sur cette tendance et nous tenons nous aussi à exploiter cette convergence entre les différents canaux.»