Terms

 

Artikel 1         Omschrijving verkiezing, Smart Business en partners

1.1 Met de Smart Business Awards wil Minoc Media Services (initiatiefnemer van onder meer Smart Business, ZDNet.be en de seminariereeks Business Meets IT) IT-bedrijven in de kijker zetten. We focussen ons hierbij op zakelijke IT, een onderdeel dat erg relevant is, maar te vaak nog onderbelicht blijft.

De Smart Business Awards zijn het voorwerp van een erg grondige oefening. We behandelen diverse domeinen op het vlak van zakelijke IT: services, software, security, hardware en telecom. Hiermee trachten we alle zakelijke technologie op te nemen die voor doorsnee organisaties van tel is. Hieronder vallen, naar onze mening, dus ook categorieën zoals accounting en printing.

Artikel 2        Deelname, selectieprocedure genomineerden en definitie categorieën

2.1 Voor deze verkiezing is er voor gekozen om de genomineerde leveranciers in te delen in categorieën, zodat een breed spectrum aan websites wordt gedekt. De Smart Business Awardsverkiezing kent 24 categorieën. Hieronder vindt u de definities van elke categorie zoals vastgesteld door de organisatie. De definities zijn te allen tijde aan te passen door de organisatie.

 1. OS en Office
 2. Business Software (ERP, CRM, Supplychain,…)
 3. Accounting & ERM (enterprise resource management)
 4. Content management (web content, document management,…)
 5. Analytics & BI & Big Data
 6. PC (desktop, laptop)
 7. Smartphone
 8. Tablet / Hybrid
 9. Server
 10. Storage
 11. Printing & Managed Printing
 12. Cloud & Mobile innovator
 13. Applications (development, maintenance,..;)
 14. Workplace
 15. Integration  & Infrastructure
 16. Datacenter
 17. Hosting & domain
 18. Staffing
 19. Outsourcing & Services Benelux
 20. Security suite – anti malware
 21. Network security – firewall, UTM,…
 22. Operator fix + services
 23. Operator mobile
 24. Collaboration & Communication Solution

2.2 Selectie van de genomineerden: Genomineerden worden genomineerd via onderstaande selectieprocedure:

De redactie van Smart Business en ZDNet selecteerde, in samenwerking met een onafhankelijke adviesraad (zie onder), 24 categorieën en ook de genomineerden in deze 24 categorieën, verdeeld over vijf domeinen: software, hardware, services, security en telecom & communication.

Hiervoor viel ze onder meer terug op de ruime ervaring en het eerder marktonderzoek dat werd uitgevoerd naar aanleiding van onder meer het ICT-Jaarboek en de Business Meets IT-seminars.

 

Artikel 3        Stemmingsprocedure

3.1 Het publiek mag in alle 24 categorieën één stem uitbrengen.

3.2 Iedere stemmer kan per categorie een keuze maken voor één leverancier waar hij of zij een stem op wil uitbrengen.

3.3 Om zijn of haar stem te bevestigen en mee te dingen naar de prijzen, moet de stemmer zich registreren door een geldig e-mailadres en zijn of haar volledige naam en gegevens achter te laten op de website. De informatie over het in aanmerking komen voor de prijzen zal ook op de website www.smartbusiness.be/awards en awards.smartbusiness.be worden vermeld.

3.4 Er zal een controle plaatsvinden zodat elke persoon slechts eenmaal kan stemmen met hetzelfde e-mailadres; er zal een bevestigingsemail naar het opgegeven e-mailadres worden verstuurd. De stem en de deelname voor de prijzen is alleen geldig als de stemmer op de bevestigingslink heeft geklikt, welke in de bevestigingsemail staat.

3.5 Personen die een poging doen om meerdere e-mailadressen te gebruiken om zo de kansen op winnen te vergroten, worden verwijderd en kunnen niet meer meedingen naar de te winnen prijzen.

3.6 Genomineerde websites die een poging doen om de stemprocedure te omzeilen middels stemmenmanipulatie middels automatische stembots e.d. komen niet meer in aanmerking voor de prijzen voor beste leverancier in hun categorie.

Artikel 4        Werven van stemmen

4.1 Het werven van stemmen verloopt via de website www.smartbusiness.be/awards of awards.smartbusiness.be, websites van partners en overige sites die aandacht schenken aan de award verkiezing en via websites van de genomineerde websites.

Artikel 5        Selectie winnaars

Binnen de 24 categorieën krijgen we uiteindelijk twee winnaars: de prijs van de award, en de prijs van de zogenaamde runner up.

Om deze twee winnaars telkens te bepalen spelen drie parameters:

 1. Marktonderzoek: op basis van eigen marktonderzoek (onder andere naar aanleiding van het ICT-Jaarboek) beschikt Smart Business over een goed beeld van de marktaandelen van en de tevredenheid ten aanzien van de diverse ICT-bedrijven in ons land.
 2. Input adviesraad: De redactie brengt zelf ook een keuze uit, en doet dit samen met een adviesraad, samengesteld uit onafhankelijke experts uit de bedrijfs- en academische wereld. Leden van de adviesraad stemmen alleen in functie van hun eigen specialiteit en hun stem is anoniem.

Leden adviesraad:

William Visterin (hoofdredacteur B2B – Smart Business / Business Meets IT) – voorzitter
Dries Cludts (hoofdredacteur ZDNet)
Johan De Witte (CIO – Veritas)
Hans Mattheeuws (CFO/CIO – INEOS ChlorVinyls LVM)
Kalman Tiboldi (Chief Business Innovation TVH)
Erwin Verstraelen (CIO – Aveve)
Alex Van Zegbroeck (Beltug)
Hendrick Dekkers (CIONet)
Dominique Kindt (Managing Director, with services)
Steven De Haes (professor UA Antwerpen)
Hans Tubbax (Opleidingshoofd Information Management)

3. Stemming van de lezers: lezers van Smart Business en ZDNet.be kunnen ook stemmen op hun favoriete leverancier. De stemming gaat hiervoor op 16/04 van start.


Artikel 6        Aangeboden prijzen

6.1 De prijzen zullen op de website worden aangekondigd.

Artikel 7        Toewijzing en verzending van prijzen

7.1 Uit alle stemmers die gestemd hebben en hun volledige naam en e-mailadres hebben achtergelaten zullen de winnaars willekeurig getrokken worden. Er zal slechts één prijs per winnaar en per huishouden (personen die in hetzelfde huis wonen) worden verzonden.

7.2 De winnaars zullen geïdentificeerd worden aan de hand van de e-mailadressen die zij op de website hebben achtergelaten.

7.3 De prijzen zullen zo snel mogelijk verzonden worden na de officiële bekendmaking van de resultaten van de verkiezing.

7.4 Smart Business zal contact opnemen met de winnaars via email zodra deze gekozen zijn door een willekeurige loting. In deze email wordt de winnaar gevraagd te reageren met zijn of haar naam en adres, zodat Smart Business de door hem of haar gewonnen prijs kan opsturen. Als de winnaar niet binnen 15 dagen reageert op deze email zal hij of zij een tweede email ontvangen. Als de winnaar wederom niet binnen 15 dagen reageert op dit tweede bericht, zal de prijs als verloren beschouwd worden. De winnaar heeft dan geen aanspraak meer op de prijs.

7.5 De winnaars zullen de door hen gewonnen prijs ontvangen op het adres dat zij hebben opgegeven. Smart Business zal de prijzen naar de winnaars versturen per post (verzendkosten dienen door de winnaar betaald te worden). Smart Business is niet verantwoordelijk voor vertragingen, verlies of fouten gemaakt door het postkantoor. De winnaars zijn volledig verantwoordelijk voor de validiteit van de door hen opgegeven contactgegevens.

7.6 Smart Business is niet aansprakelijk voor ongelukken die plaats kunnen vinden met de prijs tijdens het bezit van de prijs en/of door gebruik van de prijs. In geen enkel geval mag er geld gevraagd worden als plaatsvervanging van de aangeboden prijzen, welke niet geretourneerd of geruild mogen worden.

7.7 In geval van overmacht behoudt Smart Business zich het recht om de gewonnen prijs te vervangen door een prijs van een gelijke waarde en aard.

7.8 De aansprakelijkheid van Smart Business is strikt beperkt tot het bekendmaken van de prijzen welke daadwerkelijk en rechtmatig gewonnen zijn.

7.9 Er zal geen lijst met winnaars bekend worden gemaakt, telefonisch noch schriftelijk.

7.10 Als de winnaar onder de 18 jaar oud is, zal zijn of haar prijs aan de wettelijke voogd uitgereikt worden.

Artikel 8        Awardshow

8.1 Op 16 juni 2016 organiseren Smart Business en Business Meets IT de uitreiking van de Smart Business Awards. Deze avondvullende awardshow wordt gehouden in een nader te bepalen locatie.

Artikel 9        Onder voorbehoud e.d.

9.1 Smart Business, specifiek in het geval van overmacht, behoudt zich het recht voor om de verkiezing in te korten, te verlengen, op te schorten, aan te passen of te annuleren.

9.2 Mocht dit het geval zijn dan zal dit bekend worden gemaakt op de website.

Artikel 10        Aansprakelijkheid

10.1 Smart Business is in geen enkel geval aansprakelijk, in het geval van overmacht, als de verkiezing geannuleerd, ingekort, verlengd of uitgesteld moet worden of als de algemene voorwaarden aangepast moeten worden.

10.2 In alle gevallen behoudt Smart Business zich het recht voor om de deelnameperiode te verlengen en het aantal prijzen te verhogen.

10.3 Deelname impliceert kennis en acceptatie van de eigenschappen en de beperkingen van het internet, evenals het gebrek aan bescherming van bepaalde data tegen potentieel frauderend gebruik, hacking of het oplopen van een virus van deze data.

10.4 Smart Business aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van verkeerd gebruik of een incident gekoppeld aan het gebruik van de computer, toegang tot het internet, de telefoonlijn of elke andere technische verbinding, of het verzenden van formulieren naar een onjuist of onvolledig adres.

10.5 Smart Business kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele storingen van het internet, aan de telecommunicatienetwerken van de internetproviders of de onverenigbaarheid van de browsers die worden gebruikt door de deelnemers om naar de website van de verkiezing te gaan.

Artikel 11        Accepteren van de regels

11.1 Deelname aan de verkiezing brengt een volledige acceptatie van de regels zoals beschreven in de algemene voorwaarden met zich mee.