Panasonic

 

panasonic

Genomineerd in de categorie: PC (desktop, laptop)

Ruggedized hardware op maat van de klant

Sinds 1996 biedt Panasonic Business Benelux B2B hardware-oplossingen aan met oog voor de specifieke noden van elke klant. In België vertrouwen onder andere de NMBS en het Wit-Gele Kruis van Antwerpen en van West-Vlaanderen al voluit op de ruggedized Toughpad-tablets van Panasonic. Country manager Steven Vindevogel verklaart het succes.

“Een van de grootste uitdagingen van de B2B-markt heeft te maken met het feit dat gebruikers verwachten dat wat ze thuis gebruiken ook in een werkomgeving kan functioneren. Deze consumerization of IT zorgt ervoor dat er een nood is aan degelijke apparaten voor professionele contexten. ” Panasonic ontwikkelde daarom het Tough-gamma: ruggedized laptops (Toughbook) en tablets (Toughpad)die buiten een conventionele kantooromgeving optimaal functioneren.

Klantgerichte oplossingen

Hiermee richten ze zich op sectoren waarin medewerkers vaak onderweg zijn. “Meer en meer mensen werken mobiel en ook in die situatie moet alles digitaal verlopen. Een reparateur zeult geen twintig kilo aan handleidingen meer mee als hij een vaatwasmachine herstelt; hij zoekt dat gewoon op met zijn tablet.” Panasonic concentreert zich bij de Toughbook en Toughpad devices op pijlers zoals duurzaamheid, autonomie en veiligheid. “Met de verschillende modules die we aanbieden kunnen op de standaard Toughbook notebooks en Toughpad tablets honderden variaties bereikt worden. We kunnen voor elke sector een oplossing voorzien op maat van de wensen van de klant.”

In de praktijk

Meer dan tweeduizend verpleegkundigen bij het Wit-Gele Kruis Antwerpen en West-Vlaanderen maken inmiddels dagelijks gebruik van de Toughpad om patiëntendossiers aan te passen en persoonlijke zorg te waarborgen. “Vroeger moest alles bijgehouden worden op papier; nu gaat dat elektronisch. Het unieke dossier van de patiënt wordt onmiddellijk toegankelijk na het lezen van de identiteitskaart met behulp van de eID-kaartlezer in de Toughpad.” Ook de NMBS had nood aan een unieke oplossing om conducteurs te voorzien van een systeem dat treintickets verwerkt, met een maximumgewicht van 850 gram. “De tablet moest zowel beschikken over een goede autonomie om een volledige werkdag te overbruggen, als een onfeilbare connectiviteit en mocht zeker niet te zwaar wegen. Een lange lijst met vereisten, maar we zijn erin geslaagd om een geschikte oplossing te vinden.” De uitrol van de NMBS Toughpad-tablets zal tegen de zomer van 2016 compleet zijn.

Tough handheld

Naast ruggedized laptops en tablets, wendt Panasonic Benelux zich sinds kort ook tot een nieuw segment in het Tough-gamma: de handheld. “Vergelijkbaar met een smartphone en PDA, maar veel krachtiger en uitgerust met extra features zoals barcodescanner, een betere batterij en adequate bescherming,” laat Steven Vindevogel weten. “Hiermee richten we ons vooral op sectoren zoals postal, logistics en retail. Zo’n handheld kan gebruikt worden om postpakketjes te scannen of stock te beheren, maar ook voor nieuwe doeleinden. Winkelpersoneel kan bijvoorbeeld klanten onmiddellijk te hulp staan bij vragen door via het apparaat informatie op te zoeken.”


panasonic

Nominé dans la catégorie: PC (desktop, laptop)

Matériel renforcé et adapté aux besoins du client

Depuis 1996, Panasonic Business Benelux propose du matériel B2B répondant aux besoins spécifiques de chaque client. En Belgique, la SNCB et l’organisme de soins à domicile Het Wit-Gele Kruis de la province d’Anvers et de Flandre occidentale, par exemple, utilisent des tablettes renforcées «Toughpad» de Panasonic. Steven Vindevogel, Country Manager, explique leur succès.

«Un des plus grands défis du marché B2B est lié au fait que les utilisateurs s’attendent à pouvoir utiliser ce qu’ils ont à la maison dans un environnement professionnel. Cette consumérisation de l’IT génère un besoin d’appareils robustes, conçus pour un cadre professionnel”. Panasonic a donc mis au point une gamme renforcée «Tough», constituée de laptops (Toughbook) et de tablettes (Toughpad) résistant parfaitement aux aléas du travail à l’extérieur des bureaux.

Solutions sur mesure

Ces solutions ciblent des secteurs où les collaborateurs sont souvent en déplacement. «Le travail devient de plus en plus mobile mais tout doit se faire numériquement. Un réparateur ne trimballe plus 20 kg de modes d’emploi quand il doit réparer une machine à laver: il fait une recherche sur tablette.» Pour ses Toughbooks et Toughpads, Panasonic se concentre sur des aspects tels que la robustesse, l’autonomie et la sécurisation. «Nous proposons différents modules permettant de décliner les dispositifs Toughbook et Toughpad en plusieurs centaines de variations. Dans chaque secteur, nous pouvons concevoir une solution sur mesure pour le client.»

En pratique

Le personnel soignant de Het Wit-Gele Kruis des provinces d’Anvers et de Flandre occidentale, soit plus de 20.000 personnes, utilise quotidiennement le Toughpad pour gérer les dossiers de patients et assurer des soins personnalisés. «Avant, tout devait être consigné sur papier: maintenant c’est électronique. Le dossier unique du patient est directement accessible après lecture de la carte d’identité avec le lecteur de carte eID intégré dans le Toughpad». La SNCB avait aussi besoin d’une solution sur mesure pour fournir aux contrôleurs un système pouvant traiter les billets de train et ne pesant pas plus de 850 grammes. «La tablette devait avoir une autonomie suffisante pour couvrir une journée de travail complète, disposer d’une capacité de connexion infaillible et être aussi légère que possible. Le cahier des charges était très exigeant mais nous avons réussi à trouver la solution.» Le déploiement des tablettes Toughpad de la SNCB devrait être terminé à l’été 2016.

Outil main robuste

Après les tablettes et ordinateurs portables renforcés, Panasonic Benelux propose depuis peu un nouveau produit dans la gamme «Tough»: l’outil main (ou «handheld»). «Comparable à un smartphone ou PDA, il est bien plus puissant et pourvu d’équipements supplémentaires comme un scanneur de codes barres, une meilleure batterie et une protection adéquate», poursuit Steven Vindevogel. «Avec ce produit, nous ciblons des secteurs comme la poste, la logistique et la vente. Cet outil main permet de scanner des paquets ou de gérer un stock mais il a encore bien d’autres cordes à son arc. Le personnel d’un magasin peut par exemple aider instantanément des clients en recherchant des informations via ce dispositif.»