bNamed

 

Genomineerd in de categorie: Hosting & Domain 

De wegwijzer naar je website

Bedrijf bNamed specialiseert zich zo goed als exclusief in het registreren van domeinnamen. Met zeventien jaar ervaring kunnen ze zich wat dat betreft bij de groten in België rekenen. “Wij zijn specialisten in domeinnaamregistratie, omdat we niet afgeleid worden door andere zaken zoals pakweg webhosting. We richten onze aandacht volledig op domeinnamen.”

Waarom is een domeinnaam nu zo belangrijk?

“Het is de wegwijzer naar je website,” begint zaakvoerder Bart Mortelmans. “Het zorgt ervoor dat mensen je vinden én terugvinden. Velen denken dat dat niet uitmaakt zolang ze via Google opgespoord kunnen worden, maar dat is niet altijd zo. Mensen gaan misschien wel een eerste keer op je site terechtkomen via Google, maar ook de terugkerende klant mag je niet over het hoofd zien. Die gaat je website opnieuw willen bezoeken via je adres. Als je dan een moeilijke of verwarrende domeinnaam hebt, gaan veel mensen verkeerd terechtkomen.”

Uniek in België

Wat bNamed vooral differentieert is hun unieke aanpak. Ze gaan voluit voor domeinnaamregistraties. “We bieden elke domeinnaam-extensie aan: alle landcodes en alle nieuwe extensies. Daarnaast kan je ook vertrouwen op een basispakket met bijvoorbeeld het gebruik van onze nameservers en e-mail.”Die expertise uit zich daarnaast in een betrouwbare service voor de klant. “Sowieso is support een van onze paradepaardjes; dat is voor ons heel belangrijk. We bieden een heel specifiek product aan en kunnen dankzij die focus de klant optimaal helpen. Zo staan we altijd voor hen klaar.”

Dat doet bNamed met een toegewijd team. “bNamed is een vrij kleine firma, maar, ondanks onze grootte zijn we op vlak van domeinnamen dé referentie in België. Wij zijn bijvoorbeeld de eerste Belgische firma die erkend werd door ICANN om rechtstreeks de ‘.com’-extensie aan te kopen. We mogen dan wel klein zijn, onze sterkte is onze specialisatie, waardoor we toch onze stempel kunnen drukken op het Belgische domeinnaam-landschap.”

De toekomst

Het jaar 2016 brengt nieuwe evoluties met zich mee. Zo is bNamed bezig met nieuwe extensies die recent gelanceerd zijn. “Nieuwe gTLDs (generic Top-Level Domains, red.) zijn een uitdaging en ik denk dat daar voor het brede publiek de toekomst nog afwachten is. Momenteel heeft men bijvoorbeeld al wel van ‘.vlaanderen’ gehoord, maar zie je die extensie nog niet veel in het straatbeeld. De komende maanden en jaren zullen aantonen welke extensies aanslagen en welke niet .” Daarnaast ziet de zaakvoerder hoe SSL-certificaten aan belang winnen. “We merken dat er meer vraag is naar zulke certificaten. Zo’n SSL is nodig voor een veilige verbinding en wekt extra vertrouwen op waardoor klanten sneller durven overgaan tot aankoop of gevoelige gegevens met een gerust hart kunnen invullen.” Of bNamed in de toekomst zal afwijken van zijn huidige strategie? “Ons plan is niet om 101 andere diensten extra te doen. We willen niet van alles een beetje weten; we willen van één ding alles weten om de ultieme support te kunnen blijven bieden. Daarom blijft onze focus bij domeinnamen,” aldus de zaakvoerder.


Nominé dans la catégorie: Hosting & Domain

L’accès à votre site web

La société bNamed est spécialisée pratiquement exclusivement dans l’enregistrement de noms de domaine. Avec 17 ans d’expérience, elle joue dans la cour des grands en Belgique. «Nous sommes spécialistes dans l’enregistrement de noms de domaine car nous ne sommes pas distraits par d’autres tâches comme l’hébergement, par exemple. Nous concentrons toute notre attention sur les noms de domaine.»

Pourquoi un nom de domaine est-il si important?

«Il constitue l’accès à votre site web», explique le gérant Bart Mortelmans. «C’est grâce à lui que les gens vous trouvent et vous retrouvent. Beaucoup pensent que cela n’a aucune importance tant qu’ils sont repérables via Google mais ce n’est pas toujours le cas. Les gens feront peut-être appel à Google une première fois pour trouver votre site mais il ne faut pas négliger le client qui revient: il voudra accéder à votre site web avec votre adresse. Si vous avez un nom de domaine compliqué ou confus, de nombreux clients risquent de se tromper.»

Unique en Belgique

bNamed se distingue avant tout par une approche unique. L’entreprise se consacre entièrement à l’enregistrement de noms de domaine. «Nous proposons toutes les extensions de noms de domaine: tous les codes de pays et toutes les nouvelles extensions. Le client peut aussi compter sur un package de base comprenant par exemple l’utilisation de nos serveurs de noms et e-mail.» Cette expertise se traduit par un service fiable au client. «L’assistance est un de nos grands atouts et est primordiale à nos yeux. Nous offrons un produit très spécifique et cette spécialisation nous permet d’offrir une assistance optimale au client. Nous sommes en permanence à leur service.»

bNamed dispose pour cela d’une équipe dédiée. «bNamed est une entreprise assez petite mais, en dépit de notre taille, nous sommes LA référence en matière de noms de domaine en Belgique. Nous avons, par exemple, été la première entreprise belge à être reconnue par l’ICANN pour acquérir directement l’extension ‘.com’. Nous sommes peut-être une petite entreprise mais notre force vient de notre spécialisation qui nous permet d’apposer notre sceau sur le secteur des noms de domaine en Belgique.»

Avenir

L’année 2016 devrait apporter de nouvelles évolutions. bNamed prend en charge de nouvelles extensions, lancées récemment. «Les nouveaux gTLD («generic Top-Level Domains» ou domaines de premier niveau génériques, réd.) constituent un défi et je pense que, pour le grand public, il vaut mieux encore attendre un peu. Nous avons par exemple déjà entendu parler de l’extension ‘.vlaanderen’ mais elle n’est pas encore largement répandue. Les mois et les années à venir feront un tri entre les extensions qui auront du succès et les autres.” Le gérant voit aussi l’importance croissante des certificats SSL. «La demande de ces certificats augmente. Un certificat SSL est nécessaire pour établir une connexion sécurisée et suscite la confiance des clients qui hésitent moins à faire un achat ou à fournir des données sensibles.» bNamed se départira-t-elle à l’avenir de sa stratégie actuelle? «Nous n’avons pas l’intention de nous éparpiller en offrant une pléthore de services. Nous ne voulons pas toucher à tout et n’en connaître qu’un peu: nous voulons tout connaître dans un secteur afin de continuer à offrir le meilleur service qui soit. C’est pourquoi nous restons concentrés sur les noms de domaine», conclut le gérant.